NL
Inschrijfinfo VGC-vakantieaanbod: speelweken, sportkampen en speelpleinen
Vanaf 4 juni kunt u inschrijven voor de speelweken van de gemeenschapscentra en de sportkampen van Sport in Brussel. Vanaf 13 juni 9 uur starten de inschrijvingen voor de VGC-speelpleinen.
Meer info
FR
Informations pour l’inscription à l’offre d’activités de vacances de la VGC : semaines de jeux, camps sportifs et plaines de jeux
Dès le 4 juin, vous pourrez vous inscrire pour les semaines de jeux des centres communautaires et les camps sportifs de Sport à Bruxelles. Les inscriptions pour les plaines de jeux de la VGC seront ouvertes le 13 juin à 9h00.
Plus d’infos

EN
VGC holiday programme registration information: play weeks, sports camps and playgroups
You can register for the community centres’ play weeks and the Sport in Brussels sports camps from 4 June. Registrations for the VGC playgroups open at 9 am on 13 June.
More info


404

De opgevraagde activiteit: Atelier Beeldende Kunst voor 6de leerjaar en 1ste middelbaar is niet langer beschikbaar.
back to top