Toegankelijkheidsverklaring

De Vlaamse Gemeenschapscommissie streeft ernaar al haar websites en mobiele applicaties integraal toegankelijk te maken, overeenkomstig de Gewestelijke Ordonnantie tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website tickets.vgc.be gebaseerd op het Kwandoo platform en haar deelwebsites.

Aanpak om toegankelijkheid te bevorderen:

De Vlaamse Gemeenschapscommissie wil dat haar informatie voor iedereen toegankelijk is. Daarom spant ze zich in om de toegankelijkheid van deze site voortdurend te verbeteren. Naar aanleiding van een WCAG-audit in 2023 zijn onderstaande problemen geïdentificeerd. De Vlaamse Gemeenschapscommissie spant zich in om elk aandachtspunt aan te pakken.

Nalevingstatus:

De website tickets.vgc.be voldoet gedeeltelijk toegankelijkheidscriteria uit de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 Niveau A en AA, omdat niet aan de onderstaande eisen is voldaan.

Niet-toegankelijke inhoud:

De onderstaande inhoud is niet toegankelijk voor volgende redenen:

1.1.1. Niet-tekstuele inhoud

Niet alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. De audit toont aan dat het VGC-logo, de pijl- knop en een afbeelding bij een activiteit geen gelijkwaardig tekstalternatief hebben.

1.3.1 Info en relaties

Er zijn enkele inbreuken (verkeerd gebruik van labels, koppen, invoervelden) op de informatie, structuur en relaties die door de software bepaald worden of beschikbaar zijn in tekst.

1.3.5 Identificeer het doel van de input

De invoervelden voor email, wachtwoord, namen, telefoonnummer, geslacht, land, postcode, gemeente en straat hebben geen autocomplete-attribuut

1.4.3 Contrast (minimum)

Het contrast ratio tussen tekst en achtergrond is minder dan het vereiste 4.5:1.

1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content

Het contrast tussen de grijze rand van formulieren in de default-toestand en de witte achtergrond bedraagt 1,6:1, terwijl minstens 3:1 nodig is. De blauwe rand in de active- toestand geeft een contrast van 2,1:1, wat eveneens te laag is. Daardoor zijn deze velden te moeilijk te onderscheiden voor personen met bepaalde visuele beperkingen.

1.4.13 Content bij hover of focus

Wanneer men met de tab-toets door het formulier navigeert verschijnt bij het datumveld automatisch een datepicker die men niet kan sluiten zonder met de muisaanwijzer ergens te klikken (b.v. op “Pas toe”, “Annuleer” of ergens buiten de datepicker). Voor ziende toetsenbordgebruikers blijft daardoor een deel van de inhoud van de pagina, waaronder ook de checkboxen onder het datumveld, verborgen en dus ook onbruikbaar. Wanneer men de muis boven een activiteit positioneert, verschijnt extra informatie. Deze informatie kan men niet eenvoudig met Esc weer doen verdwijnen; men moet werkelijk de muis van die activiteit weg bewegen

2.1.1 Toetsenbord

Niet alle functionaliteiten van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn: Datepicker kan niet met toetsenbord bediend worden, pop-overs bij vraagteken-pictogrammen en winkelmand zijn niet met het toetsenbord bereikbaar en ‘selecteer bestseller/ deelnemer’ functioneert niet met toetsenbord.

2.2.1 Timing aanpasbaar

Gebruikers krijgen tijdens het uitvoeren of bevestiging van een bestelling geen gelegenheid om de tijdslimiet aan te passen of te verlengen alvorens uitgelogd te worden.

2.4.2. Paginatitel

De pagina’s voor individuele activiteiten geven de naam van de activiteit en de stap in het registratieproces niet weer.

2.4.3 Focus volgorde

De pop-up voor het winkelmandje die men op meerdere pagina’s kan openen door Enter te drukken op “Winkelmandje” in de navigatiebalk is niet met het toetsenbord bedienbaar. Het winkelmandje krijgt pas toetsenbordfocus nadat de gebruiker helemaal naar het einde van de pagina heeft getabd.

2.4.4 Linkdoel (in context)

Niet voor alle gebruikte linken kan het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktest of uit de linktest samen met zijn door software bepaalde linkcontext.

2.4.5 Meerdere manieren

Er is maar één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling van webpagina’s te vinden. Alle inhoud is enkel via het menu en links in de hoofdtekst te bereiken.

2.4.6 Koppen en labels

Er zijn enkele lege koppen en velden zonder zinvolle invulling.

2.4.7 Focus zichtbaar

Een aantal links, invoervelden, selectielijsten en pictogrammen hebben geen zichtbare toetsenbordfocus.

3.1.1 Taal van de pagina

De taal van de pagina’s staat op Engels ingesteld. Als gevolg daarvan wordt de inhoud door screenreaders met Engelse uitspraakregels voorgelezen.

3.1.2 Taal van de onderdelen

De taal van de onderdelen staat op Engels ingesteld. Als gevolg daarvan wordt de inhoud door screenreaders met Engelse uitspraakregels voorgelezen.

3.3.2 Labels of instructies

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd. Dit is niet het geval voor de drie selectielijsten voor de geboortedatum, die zijn niet voorzien van een label.

4.1.1 Parsen

Op verschillende pagina’s staat in het head-element een div-element, waardoor er sprake is van een “Stray end tag head”

4.1.2 Naam, rol, waarde

De pop-up voor het winkelmandje heeft niet de juist role en de pijl boven een wegklikbare melding heeft geen button role, waardoor de functies respectievelijk niet bedienbaar zijn door toetsenbordgebruikers en screenreaders.

4.1.3 Statusberichten

Verschillende foutmeldingen en statusberichten hebben geen role-attribuut, waardoor hulptechnologieën de berichten niet aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 26/07/2023 De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 12/09/2023

Feedback en contactgegevens

Ondervind je een probleem met de toegankelijkheid van deze website, meld dit dan via het webformulier of neem contact op met de Vlaamse Gemeenschapscommissie door te mailen naar tickets@vgc.be. Belangrijk, vermeld hierbij de locatie (link) naar de webpagina waar je het probleem bent tegengekomen.

back to top