ExpoWilco

01/01/1930 - 31/01/2018
GC Ten Weyngaert
10 vrije plaatsen
Hele dag
WEG_EXPOWILCO
Gaat door op:
16/04/2021 tot 11/06/2021
Van 09:00 tot 17:00
Gratis
BINNENBUITEN - slaapplaatsen op straat in Brussel - door Wilco Bosems i.s.m. Gemeenschapscentrum Ten Weyngaert en Diogènes vzw, straathoekwerk met daklozen. Het hele jaar door overnachten mensen op straat in Brussel; mannen, vrouwen en zelfs kinderen. Lagen karton, een matras, dekens en tassen markeren de plek waar een tijdelijk bivak is opgeslagen, in een portiek of onder een overkapping, enigszins beschut voor de weersomstandigheden. Voorbijgangers kijken op noch om, druk met hun eigen bezigheden, zich haastend naar werk of huis. Een paar dagen later is alles weer weg; wat achtergebleven was, opgeruimd door straatvegers. Niets herinnert meer aan de mensen die hier even verbleven, aan hun geschiedenis, aan hun gedachten en dromen. De straat is een rivier en wie niet binnen zit, stroomt mee...

De baten van het beschikbare fotoboekje en de fotoprints komen volledig ten goede aan Diogènes vzw en hun werk voor dak- en thuislozen in Brussel.

INTÉRIEUREXTERIEUR - dormir dans la rue à Bruxelles - par Wilco Bosems en collaboration avec Centre communautaire Ten Weyngaert et asbl Diogènes, travail de rue avec les personnes sans-abri. Les gens passent la nuit dans la rue à Bruxelles; des hommes, des femmes et même des enfants. Des couches de carton, un matelas, des couvertures et des sacs marquent l'endroit où un bivouac temporaire est stocké, sous un porche ou sous un toit, quelque peu à l'abri des intempéries. Les passants regardent autour ou autour, occupés à leurs propres activités, se précipitant au travail ou à la maison. Quelques jours plus tard, tout est reparti; ce qui restait, nettoyé par les balayeurs de rue. Rien ne nous rappelle les gens qui sont restés ici pendant un certain temps, leur histoire, leurs pensées et leurs rêves. La rue est une rivière et ceux qui ne sont pas à l'intérieur couleront ...

Les recettes de cet album photo vont entièrement aux asbl Diogènes et à leur travail pour les personnes sans-abri à Bruxelles.

https://binnenbuiten.weebly.com/

Inschrijving verplicht.Inscription obligatoire
T: 02/340.95.80 - tenweyngaert@vgc.be
Inschrijvingsdata
  1. 01/04/2021 09:00 tot 06/06/2021 17:00 (Iedereen)

Gelieve uw login gegevens in te vullen:


Ben je nog niet geregistreerd, klik dan op de knop registreer.

Registreer hier

back to top