Multimove 3 - 4 jaar

01/01/2017 - 20/04/2019
GC Het Huys
Egide Van Ophemstraat 46, 1180 Ukkel
0 vrije plaatsen
Voormiddag
CAA2404Multimove34
Gaat door op:
24/04/2021, 08/05/2021, 15/05/2021, 22/05/2021, 29/05/2021, 05/06/2021, 12/06/2021, 19/06/2021, 26/06/2021
Van 10:00 tot 11:00
Prijs: € 36.00
Tijdens de multimove lessen worden ze allerlei sportieve basisbewegingen aangeleerd. Dribbelen, glijden, heffen en dragen, klimmen, roteren, slaan, springen en landen, trappen, trekken en duwen, vangen en werpen, wandelen en lopen, zwaaien. Multimove prikkelt en bevordert met het nodige spelplezier een brede motorische ontwikkeling en kan de start betekenen van gezond en levenslang sporten en bewegen. Multimove is voor kleuters van 3-4 jaar. De begeleiding is in het NL, maar voor anderstaligen, laat dit juist een troef zijn om het Nederlands van uw kleuter te oefenen, indien hij /zij al een basiskennis heeft.

In samenwerking met VGC- sportdienst.

Au cours des sessions Multimove, on leur apprend toutes sortes de mouvements sportifs de base. Dribbler, glisser, lever et porter, escalader, pivoter, frapper, sauter et se réceptionner, pédaler, tirer et pousser, attraper et lancer, marcher et courir, agiter. Multimove stimule et encourage dans une ambiance ludique le développement moteur de l'enfant et ce sera peut être le point de départ d'une saine vie sportive....? Multimove est réservé aux bambins de 3-4 ans. L'animation a lieu en néerlandais, mais pour ceux qui parlent une autre langue, c'est un atout qui permet à votre bambin de s'exercer en néerlandais si il/elle à déjà une connaissance de base.

Inschrijvingsdata
  1. 08/01/2021 10:00 tot 23/04/2021 19:30 (Iedereen)

Gelieve uw login gegevens in te vullen:


Ben je nog niet geregistreerd, klik dan op de knop registreer.

Registreer hier

back to top