VROUWXLENTE/PRINTEMPS DES FXMMES

01/01/1930 - 01/01/2008
GC Ten Weyngaert
Bondgenotenstraat 54, 1190 Brussel
200 vrije plaatsen
Hele dag
WEG_VROUEVENT_24
Gaat door op:
01/03/2024
Van 14:00 tot 23:00
Gratis
NL - Vrouwxnlente is een jaarlijks festival, ontstaan uit een samenwerking tussen drie vrouwengroepen uit drie Brusselse gemeenschapscentra naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag op 8 maart. Met dit initiatief willen we meer begrip creëren tussen verschillende gemeenschappen in onze samenleving. We doen dit door een reeks ontmoetings- en verbindingsmomenten te organiseren: debatten, documentaires, concerten en meer. En dit allemaal voor en door inspirerende personen uit Brussel en daarbuiten die zich vrouw voelen of die solidair zijn met vrouwen.
Vrouwxnlente richt zich tot iedereen die zich vrouw voelt, los van het biologische aspect en tot iedereen die solidair is met vrouwen. Hiermee kiest het festival om inclusiever te zijn en de verschillende stemmen die er leven in de maatschappij een plek te geven. Geen kant en klare oplossingen, wel de bereidheid om in gesprek te gaan.

FR - Printemps des fxmmes
est un festival annuel né d'une collaboration entre trois groupes de femmes de trois centres communautaires bruxellois à l'occasion de la Journée internationale de la femme, le 8 mars. Avec cette initiative, nous voulons créer une meilleure compréhension entre les différentes communautés de notre société. Pour ce faire, nous organisons une série de moments de rencontre et de connexion : débats, documentaires, concerts, etc. Et tout cela pour et par des personnes inspirantes de Bruxelles et d'ailleurs qui se sentent femmes ou qui sont solidaires des femmes.
Printemps des fxmmes s'adresse à toutes les personnes qui se sentent femmes, indépendamment de l'aspect biologique et toute personne solidaire des femmes. Ainsi, le festival choisit d'être plus inclusif et de donner une place aux différentes voix qui existent dans la société. Pas de solutions toutes faites, mais une volonté d'engager le dialogue.

Programma / Programme - 01.03.2024 - 13:00 > 23:00

13:00 > 15:00 Audiovisuele voorstelling / Performance audiovisuelle AN EMBRACE - Magali Coremans AN EMBRACE is een immersieve audiovisuele voorstelling die video, geluid, performance en scenografie gebruikt om de handeling van het gedeelde kijken te verkennen. De voorstelling speelt ook (gratis) op 2 en 3 maart in de namiddag, meer info volgt op onze site.
AN EMBRACE est une performance audiovisuelle immersive qui utilise la vidéo, le son, la performance et la scénographie pour explorer l’acte du regard partagé. Le spectacle se joue également (gratuitement) les 2 et 3 mars dans l’après-midi, plus d’infos à suivre sur notre site.

13:00 > 23:00 Doorlopend stand Food & drinks / Stand Nourriture et boissons toute la journée

13:30 > 15:00 & 15:30 > 17:00 Interactieve animatie / Animation interactive DE VERGETEN VROUWEN / LES FEMMES OUBLIÉES Een interactieve, leuke activiteit georganiseerd door het Centre national d’histoire des sciences asbl (CNHSA). Het spel is vakoverschrijdend en wetenschap, geschiedenis, filosofie en burgerschap worden met elkaar verbonden. Une animation interactive et ludique du Centre national d’histoire des sciences asbl (CNHSA). Le jeu se veut transversal et relie les sciences, l’histoire, la philosophie et la citoyenneté.

14:00 > 15:00 Opening collectieve EXPO ‘Van stem tot stem’ / Ouverture EXPO collective “D’une voix à l’autre” 01.03.2024 tem / jusqu’au 30.05.2024. Finissage 31.05.2024 Expo is elke dag open van 10:00 tot 17:00 behalve op zondag / Expo ouverte tous les jours de 10h00 à 17:00 sauf le dimanche

14:00 > 18:00 Verschillende infostanden / Divers stands d’informations

15:00 > 18:00 Atelier crea Brei- en haakatelier Femma quartier/ Atelier créa tricot-crochet Femma quartier

15:30 > 17:00 Interactieve groepsactiviteit / Animation collective LUISTEREN NAAR JE STEM/JE WEG - À L’ÉCOUTE DE SA VOIX/VOIE Een interactieve groepsactiviteit gevolgd door een paar kleine constellaties. Een moment om uit te spreken en te discussiëren over “wat is mijn stem, mijn weg in de verschillende gebieden van mijn leven”. Samenspel van de ziel rond deze thema’s in de gewaarwordingen van het lichaam. In samenwerking met théâtre de l’âme. Animation collective et interactive suivi de quelques petites constellations. Un temps de paroles pour exprimer et discuter autour de “quelle est ma voix ,voie dans les différents domaines de ma vie”. Mises en théâtre de l’âme autour de ces thèmes dans les ressentis du corps. En collaboration avec théâtre de l’âme.

17:30 > 18:30 Projectie lezing / Projection MIJN VROUWELIJKE STEM / MA VOIX DE FEMME - Souad Fila Nagesprek met Souad over het boek / suivi d’un échange. “Salée et l’eau de l’amer / Du soleil d’or riant / l’Ancre de l’espoir” en in haar nieuwste boek “Tels des funambules”, presenteert Souad Fila ons portretten van de kleine mensen, zoals ze gewoonlijk worden genoemd. Zij is de stem van deze verpletterde, onhoorbare lotsbestemmingen. “Salée et l’eau de l’amer / Du soleil d’or riant / l’Ancre de l’espoir” et dans son dernier livre « Tels des funambules », Souad Fila nous présente les portraits de petites gens comme on dit communément. Elle est la voix de ces destins écrasés, inaudibles.

19:00 > 23:00 Dansfeest / Soirée DJ - 100% LADIES

Gratis

Inschrijvingsdata
  1. 14/02/2024 09:00 tot 29/02/2024 17:00 (Iedereen)

Gelieve uw login gegevens in te vullen:


Ben je nog niet geregistreerd, klik dan op de knop registreer.

Registreer hier

back to top