Lezingen: De ruimtelijke structuur van Brussel uitgelegd

GC De Markten
Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel
10/11/2020 tot 15/12/2020
MAR_202021_BRU
Vanaf 12:00 tot 14:00
Arm en rijk, oud en jong, Belgen en migranten wonen niet door elkaar in de stad. En ze wonen ook niet in gelijkaardige woningen en buurten. Hoe komt deze stedelijke residentiële differentiatie tot stand? Wanneer is er sprake van segregatie en getto’s? Welke processen zorgen voor verandering in deze stedelijke ruimtelijke structuur? Welke gevolgen hebben de structuur en haar dynamiek op de sociale relaties en op de integratie van de bewoners in de stedelijke gemeenschap?
Deze vragen worden in zes lunchsessies onderzocht met Prof. Chris Kesteloot, sociaal geograaf, specialist inzake stad en stedelijkheid. Zowel enkele spraakmakende theorieën als toepassingen op de Brusselse situatie komen aan bod.
Kostprijs: Vrije bijdrage


Programma*
1. Klassieke analyses (10/11)
Is Brussel zoals Chicago? De stedelijke dynamiek volgens Burgess en de sociale ecologie
2. Klassieke analyses (17/11)
Concentratie en segregatie: hoe meten we dat?
3. Politiek-economische analyses (24/11)
Wonen is meer dan wonen: de economische rol van huisvesting
4. Politiek-economische analyses (1/12) Ieder op zijn plaats: huisvestingsvoorziening als sociaal-ruimtelijke ordening
5. Politiek-economische analyses (8/12) Nieuw bloed voor de stad: migraties en stedelijke dynamiek
6. Politiek-economische analyses (15/12)
Ruimtelijke structuren en sociale integratie

*Indien gewenst kunnen de lessen individueel gevolgd worden, maar we raden sterk aan de reeks in zijn geheel te volgen. Wil je toch een enkele bijeenkomst bijwonen, reserveer dan jouw plaats via demarkten@demarkten.be.

*Voor deze lessenreeks zullen alle nodige maatregelen worden genomen om de risico's op verspreiding van het Covid-19 virus te beperken en de bescherming en veiligheid van de deelnemers te garanderen (beperkte capaciteit, inachtneming van de afstand, geen koffiepauzes, enz.). De maatregelen zullen worden aangepast aan de ontwikkelingen en overheidsaanbevelingen. Indien het niet mogelijk zou zijn om de lezingenreeks “live” te organiseren, zal deze volledig online plaatsvinden en krijgen deelnemers per mail een deelnamelink toegestuurd.

Prijslijst

  • Ticket:
    • Standaardprijs: €0,00

Reservatie data

Inschrijven niet mogelijk

back to top